Marjolein Stad

Remedial Teacher & Orthopedagoog

Marjolein Stad

Home » Marjolein Stad

Zorg voor leerlingen met problemen met taalontwikkeling

Marjolein Stad

Wie en wat ben ik, Marjolein Stad? Bevoegd remedial teacher, geregistreerd orthopedagoog, ervaren leerkracht in het basisonderwijs. Met deze kwalificaties heb ik meer dan voldoende bagage om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te begeleiden in hun ontwikkeling. In het bijzonder: problemen met de taalontwikkeling.

Problemen met taalontwikkeling

Mijn specialisatie is hulp aan leerlingen in de basisschoolleeftijd die problemen hebben met de taalontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn dyslexie, moeite met lezen en problemen met spellen. Maar ook: emotionele problemen als gevolg hiervan. Zoals faalangst, verminderd zelfvertrouwen en het verlies van plezier in leren.

Remedial teaching kan volgens mij niet zonder een behoorlijke kennis van de theoretische inzichten en de methodieken uit de orthopedagogiek. Als afgestudeerd orthopedagoog heb ik die kennis en pas ik die toe.

Mijn manier van werken is dus gebaseerd op twee pijlers: praktische kennis en ervaring aan de ene kant, kennis van de wetenschappelijke onderbouwing en inzichten aan de andere kant. Ik werk altijd evidence-based.

Het kind centraal

Optimaal leren is het doel voor elke leerling. Sommige leerlingen hebben daarbij extra begeleiding nodig. Bij de diagnostiek en begeleiding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften ga ik altijd uit van de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het individuele kind staat bij mij altijd centraal.

Begeleiding van de leerling met speciale onderwijsbehoeften vraagt enorm veel van de leerkracht, de ouders/verzorgers en de specialisten binnen en buiten de school. Passende zorg vraagt om een open houding en een intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen.

Ruimschoots gekwalificeerd

  • Master SEN (Special Educational Needs)
  • Master Orthopedagogiek (aantekening Diagnostiek)
  • PABO
  • Vele extra cursussen en trainingen

Heel veel ervaring

Inmiddels heb ik vijftien jaar ervaring met zorg voor leerlingen ‘waar iets mee is’. Kinderen met problemen met de taalontwikkeling en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Die zorg bied ik aan basisscholen in het zuidwesten van Friesland en de omringende gebieden.

Meer weten over Marjolein Stad?

Aarzel niet, en neem contact met mij op.

© 2024 Marjolein Stad

Thema door Anders Norén