Marjolein Stad

Remedial Teacher & Orthopedagoog

Leerproblemen

Home » Leerproblemen

Leerlingen met leerproblemen

Leerlingen op de basisschool kunnen geconfronteerd worden met vele leerproblemen. Een achterblijvende taalontwikkeling bijvoorbeeld. Hierbij kan sprake zijn van moeite met lezen, problemen met spellen en zelfs dyslexie. Dit leidt vaak tot emotionele problemen. Verminderd zelfvertrouwen of zelfs faalangst, en kinderen verliezen het plezier in leren.

Taalproblemen en emotionele problemen; met de juiste begeleiding help ik leerlingen er mee om te gaan. Oftewel: remedial teaching, onderbouwd met orthopedagogische expertise.

Remedial Teaching

Als remedial teacher richt ik mij helemaal op de specifieke leerproblemen van de individuele leerling. Dat is heel praktisch. De leerling leert hoe hij of zij deze problemen kan aanpakken. Wanneer de leerling weer grip krijgt op de leerstof, nemen het zelfvertrouwen en het plezier in het leren vanzelf toe. Dan kan er ook gewerkt worden aan het inlopen van de leerachterstanden.

Ik leer leerlingen onder andere:

  • inzicht te krijgen in hun eigen manier van leren
  • hun eigen kwaliteiten te leren kennen en te gebruiken
  • stapsgewijs te werken
  • strategie├źn te gebruiken om zich de leerstof eigen te maken
  • de eigen vaardigheden optimaal te benutten bij het lezen, spellen, rekenen etc.

Voorafgaand aan het remedial teaching traject observeer en test ik leerlingen.

Daarna kan er een diagnose worden gesteld. Op basis van deze diagnose kan worden bepaald welke begeleiding er nodig is. Ook kan dan het behandelplan worden opgesteld. Bij al deze activiteiten kan ik een rol spelen.

Trajecten op maat

De begeleiding van zorgleerlingen is steeds weer een traject op maat. Voor elk kind is de inhoud van de behandeling anders, net als de intensiteit en de duur er van.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over remedial teaching met Marjolein Stad? Laat het mij weten, dan maken we een afspraak om dit te bespreken.

© 2024 Marjolein Stad

Thema door Anders Norén